Budowa hali magazynowej lub hali produkcyjnej to duża inwestycja, która pociąga za sobą nie tylko ogromne koszty, ale i konieczność sporządzenia precyzyjnych planów technicznych. To także obowiązek wypełnienia formalności administracyjno-prawnych przez inwestora. Jednym z kluczowych wymogów z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania hali stalowej jest przeprowadzenie badania warunków wodno-gruntowych. Co to takiego i dlaczego trzeba dokładnie ustalić stan gruntu?

Czym są warunki gruntowe?

Warunki gruntowe (lub wodno-gruntowe) określają rodzaj podłoża na danym terenie. Ich ustalenie powinno nastąpić na etapie wstępnego rozpoznania geotechnicznego. Chodzi nie tylko o rodzaj gleby, ale także m.in. o jej statykę, cechy wytrzymałościowe i odkształceniowe, rozmieszczenie wód gruntowych wraz z ich głębokością oraz szereg innych parametrów.

Jest bardzo ważne, aby warunki wodno-gruntowe ustalić w sposób dokładny, bez podejmowania pobieżnych lub nieprzemyślanych działań. Wykonanie zbyt płytkich odwiertów albo za małej ich ilości nie da pełnego obrazu sytuacji i może wpłynąć negatywnie na wytrzymałość konstrukcji oraz jej bezpieczeństwo użytkowania w przyszłości.

W praktyce wyróżnia się warunki gruntowe:

 • proste,
 • złożone,
 • skomplikowane.

Oczywiście najwięcej budowli powstaje na terenach o prostych warunkach wodno-gruntowych. Są to obszary, gdzie warstwy ziemne przebiegają w sposób równoległy, są lite. Nie ma wśród nich np. podłoża o słabej nośności lub organicznego, które mogłoby destabilizować budowlę.

Czy warunki gruntowe mogą ulec zmianie?

Warto pamiętać, że niekorzystne warunki gruntowe do pewnego stopnia można zmodyfikować, stosując odpowiednie techniki budowlane. Takie rozwiązania oczywiście zawyżają koszt całej inwestycji, ale sprawiają, że inwestor może kierować się przy planowaniu nie tylko uwarunkowaniami geotechnicznymi, ale także celem biznesowym prowadzonej działalności.

Jednym z popularniejszych sposobów jest lokalna zamiana gruntu o słabej nośności na bardziej zwarty, wykonany według indywidualnego projektu. Zazwyczaj jest to kruszywo frakcjonowane albo inny wypełniacz o ściśle określonych parametrach.

Inne sposoby mogą obejmować różnego rodzaju ubijanie maszynowe lub stosowanie kolumn betonowych albo wykonywanie drenów, które przyspieszają naturalne osuszanie podłoża. Metod jest sporo i powinny być dobrane indywidualnie w zależności od stanu gruntu, rodzaju stawianej konstrukcji, jej masy własnej i przeznaczenia.

Dlaczego ustalenie warunków gruntowych dla hali magazynowej jest istotne?

Błędy na etapie ustalania warunków gruntowych pod posadowienie hali zazwyczaj uwidaczniają się powoli i postępują z biegiem czasu. Najczęściej obejmują:

 • nadmierne osiadanie budynku lub jego fragmentów,
 • pojawienie się rys pionowych i poziomych na łączeniach konstrukcyjnych,
 • wychylenie słupów i ścian.

Oczywiście tego rodzaju błędy można naprawiać już na etapie oddania budynku do użytkowania, ale znacząco zwiększa to koszt całej budowy i utrudnia korzystanie z hali przez personel oraz klientów. Co więcej, prace prowadzone już po zamknięciu konstrukcji nośnej wymuszają stosowanie niewielkich, mniej wydajnych maszyn, a to z kolei przekłada się na znaczące wydłużenie czasu trwania remontów.

miejsce na foto1

Jakie warunki gruntowe powinny mieć rolnicze hale stalowe?

Hale stalowe bez względu na ich przeznaczenie to obiekty o stosunkowo niskiej masie własnej i prostym schemacie technicznym. Wyróżniają się bardzo dużą rozpiętością naw i konstrukcją nośną wykonaną najczęściej ze stali lub murowaną.

W zależności od podłoża oraz parametrów hali możliwe jest wykonanie zabiegów utrwalających grunt, które zwiększają stabilność konstrukcji. Przy ocenie warunków wodno-gruntowych pod posadowienie hali należy uwzględnić takie czynniki jak:

 • stan i rodzaj gruntu,
 • głębokość zalegania warstw gruntu o słabej nośności,
 • poziom zwierciadeł wody gruntowej,
 • stopień osiadania gruntu i wpływ tego zjawiska na stabilność konstrukcji nośnej,
 • zakres możliwych robót służących przystosowaniu terenu (np. odwodnienie wykopów).

Pamiętaj, że ocena warunków gruntowych powinna być zawsze powierzone specjalistom. Gwarantuje to dopasowanie stosowanych metod do przeznaczenia budynku i pozwala na zoptymalizowanie procesu budowlanego.

Jeżeli szukasz wysokiej jakości konstrukcji, sprawdź hale stalowe firmy Borga. To gwarancja najwyższej jakości komponentów i możliwości dopasowania zamówienia do oczekiwań inwestora. Producent prefabrykowanych hal i konstrukcji stalowych zajmuje się zarówno budową, jak i rozbudową stawianych obiektów.

Rozwiń swój biznes z najlepszymi. Zaufaj firmie Borga!